GPALBergwerff Services Producten

Bergwerff-Services-Product-Gpal
Een award winning platform voor kennisopbouw- en kennisdeling, voor én door medewerkers.

Door het maken en bekijken van video-instructies dragen medewerkers bij aan efficiënt en kwalitatief uitvoeren van taken.

Stimuleren en faciliteren

GPAL is een product van MAD multimedia. MAD multimedia biedt innovatieve oplossingen om leren te stimuleren en te faciliteren. Denk aan performance support, agile learning, just in time learning, 70.20.10 en meer van die mooie kreten.

Hoe kunnen we u helpen?

We horen graag uw vragen.