Onze projecten

We werken op dit moment aan deze projecten:

Prepare4Profit

Met Acta Safety Professionals, Brasem Advies en LEOP zijn we een thought leader project begonnen, waarin we ons buigen over de uitdaging hoe we het aantrekkelijk kunnen maken om als management meer tijd te besteden aan de voorbereiding van nieuwe en veranderprojecten.

De praktijk leert dat missers, fouten en incidenten in vrijwel alle gevallen te voorkomen zijn en dat het een samenloop van omstandigheden is. De praktijk leert ook dat veel organisaties niet structureel hiervan leren.

Met P4P willen we organisatie helpen zich te onderscheiden door niet te vallen voor perverse prikkels en zich voor te bereiden op het worden van organisaties met tijd, middelen en aandacht voor het juiste.

Dogetr

www.dogetr.com is een platform dat wordt ontwikkeld door Bergwerff Van Duijker VOF met als doel het aantrekkelijk te maken je omgeving te betrekken in je uitdagingen, het doorbreken van gewoontes en samen te werken aan verbetering van je houding en gedrag.

Hoe kunnen we u helpen?

We horen graag uw vragen. 

Interesse of deelnemen?