Diensten

Risico Inventarisatie

Risico management begint bij weten waar je mee bezig bent. Daarna is het zaak om je voor te bereiden op de scenario’s waarvan je inschat dat deze relevant zijn voor je organisatie.

lees verder
Risico Analyse

Voor uw organisatie relevante scenario’s brengen we gestructureerd in kaart in intuitive leesbare diagrammen. We schatten de prioriteiten in en betrekken alle betrokkenen in workshops om ervoor te zorgen dat dit herkenbaar is en men verantwoordelijkheid neemt.

lees verder
Risico Beheersing

De beheersing van deze scenario’s is een samenspel van verantwoordelijkheden, goede uitvoering van taken, de juiste middelen op het juiste moment met de juiste omstandigheden om dit goed uit voeren. Wij helpen uw organisatie dit inzichtelijk te maken.

lees verder
Scenario Preparatie

Een goede voorbereiding is het halve werk. Ook al is uw project halverwege of wilt u uw werkprocessen verbeteren helpen onze mensen.
Wij helpen u snel uw relevante processen in kaart te brengen en u voor te bereiden op de relevante scenario’s. Zodat u weet hoe u uw doelen kunt behalen en hoe u voorbereid op ongewenste effecten. Rekening houdend met uw prioriteiten, tijd, mensen en budgetten.

lees verder
Proces Veiligheid

Execution is the single most important part of the whole process, poor execution can result in a lot of lost time and money.

lees verder
Hoe kunnen we u helpen?

We horen graag uw vragen.